Naša misija je pružanje inženjerskih i konzultantskih usluga, te kompletnih rješenja na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Pri projektiranju tehničkih sustava zgrade koristimo nova tehnološka rješenja koja omogućavaju visoku energetsku učinkovitost. Kod postojećih zgrada energetski pregled i energetski certifikat prvi su korak prema uštedi energije.


Energetski certifikat

je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, stana, poslovnog prostora, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator. Na svakom energetskom certifikatu zgrade grafički je prikazan energetski razred s podatkom o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji.

energetski certifikat za nestambene zgrade primjer

Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade. Te vrijednosti ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici, jer ona uključuje i ponašanje korisnika.

 

Expert d.o.o. nudi izradu energetskih certifikata po povoljnim cijenama!

 

Energetski pregled i certifikat zgrada javne namjene preko 500m2

Sve postojeće zgrade javne namjene preko 500m2 morale su do kraja 2012. godine provesti energetski pregled i napraviti energetski certifikat. Zgrade javne namjene ukupne površine veće od 500m2 moraju imati certifikat javno izložen na vidljivom mjestu. Za zgrade preko 250m2 rok je 09.07.2015.

 

Što označava energetski razred?

Ocjena energetskog razreda ovisi o godišnjoj potrošnji energije po jedinici površine – kvadratnom metru (kWh/m2). Nove zgrade trebale bi ući u bitno bolji energetski razred. Očekuje se da će spadati u energetski razred C. Uz kvalitetnu toplinsku zaštitu može se dobiti ocjena razreda do maksimalno B klase, dok su visoki energetski razredi A+ i A za Hrvatsku daleka budućnost, u kojoj se mora promijeniti svijest investitora i građevinara o energetskoj učinkovitosti i inteligentnoj gradnji. Za razred A nužni su sustavi koji primjenjuju obnovljive izvore energije i time smanjuju ukupnu potrošnju klasičnih sustava, tj. potrošnju energije po kvadratnom metru.


A Energetski razred 350x350

Povećane su kazne za izostanak energetskog certifikata

Novčana kazna je 25.000,00 kuna za investitora koji prije početka korištenja građevine ne ishodi energetski certifikat zgrade. Za prodaju nekretnine bez energetskog certifikata donesena je nova odredba kojom se kazna povećava na iznos do 100.000 kuna, ukoliko se ne ishodi energetski certifikat prije prodaje zgrade ili njezinog dijela. Dodatna kazna za prekršaj je za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te za agenciju koja oglašava prodaju nekretnine bez certifikata.

 

Energetski pregled

postupak kojim se analizira postojeća potrošnja i energetska svojstva zgrade te određuje isplativost mogućnosti za uštede energije.


Expert d.o.o. je ovlašten za provođenje svih vrsta energetskih pregleda!


Energetski pregled 2

 

Obveznici energetskog pregleda su:

 • zgrade javne namjene čija korisna (neto) površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. čija korisna (neto) površina prelazi 250 m²,
 • postojeće zgrade ili dijelove zgrada koji čine samostalne uporabne cjeline i koje podliježu obvezi energetskog certificiranja zgrada
 • građevinu koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti
 • javnu rasvjetu (koja uključuje i javnu rasvjetu na cestama izvan naselja)

 

Dužnosti obveznika energetskog pregleda (javnog sektora i velikih potrošača):

 1. Provesti prvi opći energetski pregled do 20.01.2013.
 2. Provesti energetski pregled građevine najmanje jednom u razdoblju od pet godina, računajući od dana uručenja posljednjeg izvješća o energetskom pregledu.
 3. Sažetak izvješća o energetskom pregledu dostaviti Ministarstvu i Fondu, te županiji ako županija nije ujedno i naručitelj energetskog pregleda, u roku od mjesec dana od preuzimanja izvješća.

Drugi potrošač koji ima status korisnika sredstava Fonda dužan je provesti energetski pregled građevine u skladu s uvjetima i rokovima utvrđenim ugovorom s Fondom u skladu s općim aktom Fonda.

 

Izvješće o energetskom pregledu koji podnosi ovlaštena osoba za energetski pregled prema Zakonu treba sadržavati:

 1. podatke o osnovnoj potrošnji energije građevine s pokazateljima potrošnje,
 2. podatke o usklađenosti svojstava građevine s tehničkim propisima o energetskim svojstvima zgrada i drugim propisima o energetskoj učinkovitosti krajnje potrošnje energije građevine,
 3. procjenu energetske učinkovitosti odnosno pokazatelja energetske učinkovitosti,
 4. identifikaciju mjera za smanjenje potrošnje energije i poboljšanje energetske učinkovitosti
 5. procjenu ušteda energije i postupke za utvrđivanje ušteda,
 6. izračun isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti,
 7. preporuke o provedbi mjera za gospodarenje energijom i poboljšanje energetske učinkovitosti,
 8. druge potrebne podatke.

Izvješće o provedenom energetskom pregledu je rezultat energetskog pregleda koji izrađuje i potpisuje ovlaštena osoba za energetske preglede i predaje ga naručitelju. U zaključku izvješća o energetskom pregledu se navodi lista mjera za poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije i vode u građevini te uštede u potrošnji energije, vode i novca koje će biti ostvarene.

 

Prodajete ili iznajmljujete nekretninu? Naručite energetski certifikat i energetski pregled nekretnine!

 

Expert d.o.o. nudi cjelokupno vođenje kroz proces energetske obnove

Pomažemo našim klijentima povećati energetsku učinkovitost objekata, smanjiti troškove energije i emisiju CO2, te im osiguravamo optimalan put financiranja i dobivanja bespovratnih subvencija.

 

Subvencije za energetsku obnovu obiteljskih kuća

Fond za zaštitu okoliša, i energetsku učinkovitost ove godine osigurao je za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. Više o mjerama pročitajte u službenom dokumentu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja -program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

Korisnici subvencija su dužni izvijestiti FZOEU o provedenim mjerama i dokazati konačno energetsko stanje obiteljske kuće energetskim certifikatom i izvješćem o energetskom pregledu nakon obnove kuće.

 

Sufinanciranje energetske certifikacije i energetske obnove višestambenih i poslovnih zgrada

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kontinuirano objavljuje javne natječaje i pozive za bespovratno sufinanciranje energetskih pregleda i energetskih certifikata, kao i za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu višestambenih zgrada, javnih zgrada, industrijskih objekata i javne rasvjete.

 

U mogućnosti smo Vam ponuditi tehničku podršku i Vašu energetsku obnovu pratiti od ideje do ostvarenja bespovratnih sredstava. Izrađujemo potrebne glavne projekte energetske obnove, stručno nadziremo radove, energetske preglede obavljamo na zgradama na kojima nismo sudjelovali u izradi projekta i nadzoru. Obratite se s povjerenjem.

 

REFERENCE - ENERGETSKI CERTIFIKATI:

 • Javne zgrade u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca
 • Zgrade šumarije u mjestima: Našice, Đurđenovac, Orahovica, Slatina
 • Zgrade Općine Magadenovac
 • Zgrade HŽ u mjestima: Gospić, Hrvatska Dubica, Beli Manastir, Dalj, Kotoriba, Novska, Slatina, Strizivojna Vrpolje, Varaždin, Virje, Virovitica, Metković, Moravice, Ogulin, Opuzen, Pleternica, Sisak Zaprag, Sunja, Škrljevo, Ugljan, Vukovar, Zadar, Nova Kapelna- Batrina
 • Višestambene zgrade u D. Miholjcu, Našicama, Orahovici
 • Erste Banka, Đakovo
 • Vodocrpna stanica u Donjem Miholjcu
 • Servisni objekt i posjetiteljski centar Kopački Rit
 • 230 Energetskih certifikata za jednostavne zgrade.
 • 100 Energetskih certifikata za složene zgrade.

REFERENCE - ENERGETSKE OBNOVE:

 • Obiteljske kuće
 • Višestambene zgrade
 • Nestambene zgrade:
  • Grad Slatina, mjesni dom Markovo i mjesni dom Lukavac
  • Vrtić „Radost“, Darda
  • Općina Magadenovac
  • Dom zdravlja Donji Miholjac

REFERENCE - NADZOR NAD ENERGETSKIM OBNOVAMA:

 • Stručni nadzor na području Grada Našica
 • Stručni nadzor na području Osječko-baranjske županije

O POSLOVANJU


 • EXPERT d.o.o.
 • MB: 030048367
 • OIB: 89249500835
 • IBAN ERSTE: HR70 2402 0061 1006 2944 4
 • IBAN PBZ: HR84 2340 0091 1106 63364
 •  
 • RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30 h

KONTAKT I LOKACIJE


 • SJEDIŠTE: URED NAŠICE
 • Trg dr. Franje Tuđmana 15 / I /1,
 • 31 500 Našice
 • Tel: 031 / 638 - 270
 • Fax: 031 / 638 - 275
 • E-mail: gorana@expert-doo.hr
 • URED OSIJEK
 • Kalnička 42A,
 • 31 000 Osijek
 • Tel: 031 / 303 - 780
 • E-mail: info@expert-doo.hr
EXPERT d.o.o. © 2018