Osim projektiranja, naša tvrtka se bavi i etažiranjem. U cilju sređivanja upisa Vaše zgrade i posebnih dijelova zgrade (stanova, poslovnih prostora) u zemljišne knjige, a prema važećim Zakonima izrađujemo Etažni elaborat u kojem u pravnom smislu, uspostavljamo vlasništvo nad posebnim dijelovima zgrade, te utvrđujemo omjer suvlasništva zajedničkog prostora i omjer suvlasništva zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

Prije samog etažiranja zgrada se treba geodetski ucrtati i upisati u katastarski plan, zatim izraditi parcelacijski elaborat za usklađenje zemljišne čestice u katastru i zemljišnim knjigama.

Kada je formirana zemljišna čestica za zgradu i kad je zgrada upisana u zemljišne knjige, može se pristupiti postupku etažiranja.

Etažiranje može izvršiti sudski vještak ili ovlaštena pravna osoba.

etaziranje

 

Zbog čega je potrebno etažirati stan?

Jedini pravni dokaz o tome da ste Vi vlasnik stana, poslovnog prostora ili neke druge nekretnine je izvadak iz zemljišnih knjiga, tj. gruntovnice. Stanovi, garaže, poslovni prostori i sl. ne mogu se upisati u zemljišnu knjigu dok zgrada nije etažirana.

Ako ste vlasnik stana u zgradi koja nije etažirana, postoji mogućnost da je Vaša dokumentacija o vlasništvu dostupna u tzv. knjizi položenih ugovora.

 

Ukoliko provedete postupak etažiranja, moći ćete provesti sljedeće radnje:

 • dobivanje hipotekarnog kredita
 • kupnju, odnosno prodaju nekretnina
 • diobu obiteljskih nekretnina
 • ostavinsku diobu
 • utvrđivanje udjela pojedinih suvlasnika u troškovima upravljanja i održavanja objekta

 

Što sve možete etažirati?

Etažirati možete obiteljske kuće sa 2 i više stanova, kao i veće ili velike zgrade sa stotinama stanova.

Postupak etažiranja možete provesti nad svim posebnim cjelinama u zgradi:

 • stanovi
 • poslovni prostori
 • garaže
 • parkirna mjesta
 • kao i pripadajući dijelovi tim posebnim cjelinama (otvoreni balkoni, terase, podrumske ili tavanske prostorije, kućni vrtovi i ostalo)

Sve navedene cjeline možete upisati u zemljišne knjige (uknjižiti) kao svoje vlasništvo.

 

Od čega se sastoji elaborat etažiranja?

 1. Prikupljanje tehničke dokumentacije te usporedba s stvarnim stanjem
 2. Izmjera objekta te izrada nacrta u slučaju da ne postoji tehnička dokumentacija
 3. Izrada elaborata etažiranja koji se sastoji od:
  • Tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
  • Tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • Prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • Prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
  • Grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine
  • Prijedlog upisa u zemljišne knjige
 4. Izrada "Općih uvjeta" koji se određuju odnose suvlasnika i korištenje nekretnine
 5. Izrada "Sporazuma" o prihvaćanju elaborata koji potpisuju svi suvlasnici (uvjet u gruntovnici)

Suvlasnik koji nije upisan u zemljišne knjige, nakon provedenog etažiranja, upisuje se kao vlasnik dijela nekretnine i može dobiti adekvatan dokaz o vlasništvu.

 

REFERENCE:

 • Vijenac S.H.Gutmanna 29A, 29B, Belišće
 • Vukovarska 10, D.Miholjac
 • Ivana Gorana Kovačića 1, D.Miholjac
 • Osječka 34, Valpovo
 • Preko 50 eleborata etažiranja

O POSLOVANJU


 • EXPERT d.o.o.
 • MB: 030048367
 • OIB: 89249500835
 • IBAN ERSTE: HR70 2402 0061 1006 2944 4
 • IBAN PBZ: HR84 2340 0091 1106 63364
 •  
 • RADNO VRIJEME: 7:30 - 15:30 h

KONTAKT I LOKACIJE


 • SJEDIŠTE: URED NAŠICE
 • Trg dr. Franje Tuđmana 15 / I /1,
 • 31 500 Našice
 • Tel: 031 / 638 - 270
 • Fax: 031 / 638 - 275
 • E-mail: gorana@expert-doo.hr
 • URED OSIJEK
 • Kalnička 42A,
 • 31 000 Osijek
 • Tel: 031 / 303 - 780
 • E-mail: info@expert-doo.hr
EXPERT d.o.o. © 2018